Să-i (re)cunoaștem pe artiștii invitați la Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017! - OLA MUCHIN / Polonia

  Păpușar, artizan și artist de stradă, Ola Muchin vine la Craiova cu o poveste despre un magician renumit, un artist neconvențional, care își dezvoltă trucurile cu ajutorul unui pui și a altor personaje care apar în circumstanțe surprinzătoare. Magia lui este atât de imprevizibilă încât uneori nici chiar el nu știe cum se va termina. Numerele acestui iluzionist unic și charismatic creează momente comice potrivite pentru toate vârstele.
  Ola Muchin, în Air Edition 2017:
- marți, 29 august 2017, Cartier Lăpuș Argeș - ora 18:00 & Centrul Vechi, Piața Frații Buzești - ora 20:00;
- miercuri, 30 august 2017, Parcul Nicolae Romanescu, zona Foișor - ora 18:00 & Centrul Vechi, Strada Theodor Aman - ora 21:00

Let's meet the invited artists at the Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017!
OLA MUCHIN / Poland

  Ola Muchin, in Air Edition 2017:
- Tuesday, August 29, 2017, Lăpuş Argeş neighborhood - 18:00 & The Old Center, Fraţii Buzeşti Square - 20:00;
- Wednesday, August 30, 2017, Nicolae Romanescu Park, Foişor area - 18:00 & Old Center, Theodor Aman Street- 21:00
  Puppeteer, artisan and street artist, Ola Muchin comes to Craiova with a story about a renowned magician, an unconventional artist, who develops his tricks with the help of chicken and other characters who appear in surprising circumstances. His magic is so unpredictable that sometimes even him doesn´t know how it will end. The numbers of this unique and charismatic illusionist create comic moments suitable for all kind of audiences.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

My Instagram