Puppets Occupy Street First Edition 2014

Puppets Occupy Street Festival
First Edition 
2014
25 August - 01 September

- ediție pilot, care a anunțat temele următoarelor ediții: Apă, Foc, Aer, Pământ.
- pilot edition, which announced the themes for the following  editions: Water, Fire, Air, Soil.

- a cuprins 85 de evenimente, din care: 2 parade cu 4 păpuși gigant, reprezentând temele edițiilor următoare, spectacole, 5 ateliere de creaţie, expoziţii, proiecții video
- the festival included 85 events: 2 parades with 4 giant puppets, performances, 5 workshops, exhibitions, video projections.

- desfăşurat în 10 spaţii neconvenționale
- conducted in 10 unconventional spaces

- nr. total de spectatori: 23.000
- no. of spectators: 23.000More photos here