Call For Application


Festivalul Puppets Occupy Street anunță deschiderea aplicațiilor pentru ediția 2020 -  Masquerade.

Puppets Occupy Street Festival is announcing the Call for Application for the 2020 Masquerade Edition.

Festivalul Puppets Occupy Street:
  • este primul festival de arta animației din România care se desfășoară exclusiv în spații neconvenționale, creat pentru comunitate;
  • se desfășoară anual în perioada 25 august – 01 septembrie;
  • cuprinde evenimente ca: spectacole, ateliere de creație, concerte, expoziții, proiecții video, video mapping, happening-uri, animație stradală, arte vizuale, arte plastice, etc., desfășurându-se simultan în mai multe zone ale orașului;
  • are caracter necompetitiv;
  • are loc în Craiova, al VI - lea oraș ca mărime din România, cu aproape 300.000 de locuitori, aflat în sud-vestul țării. Craiova este un oraș cultural, cu cel mai mare parc natural din estul Europei, Parcul Nicole Romanescu, fiind și un oraș cu aeroport propriu.

Puppets Occupy Street Festival:
  • is first art animation festival from Romania which takes place exclusively in unconventional spaces, created for the community;
  • takes place annually during 25 August to 1 September;
  • includes events like: performances, workshops, concerts, exhibitions, video projections, video mapping, happenings, visual arts, fine arts, street animation, etc., taking place in different spaces from the city;
  • it is not an competitive festival;
  • takes place in Craiova, the 6th largest city, with almost 300.000 residents, situated in south-western Romania. Craiova is a cultural city, with the biggest natural park from Est Europe, Nicolae Romanescu Park and it is also a city with airport. 

Poți aplica la una sau mai multe secțiuni:

SPECTACOLE & CONCERTE - descarcă fișa tehnică de aici
EXPOZIȚII - descarcă fișa tehnică de aici
ARTE PLASTICE & VIZUALE, INSTALAȚII - descarcă fișa tehnică de aici
FILME DE SCURT METRAJ ȘI ANIMAȚIE - descarcă fișa tehnică de aici
ATELIERE - descarcă fișa tehnică de aici

Descarcă și completează fișa tehnică pentru secțiunea dorită, apoi trimite-o pe adresa puppetsoccupystreet@gmail.com până pe 01 martie 2020!

Rezultatele selecției vor fi anunțate între 01 - 15 aprilie 2020.

You can apply to one or more sections:

PERFORMANCES & CONCERTS - download the technical sheet from here
EXHIBITIONS - download the technical sheet from here
PLASTIC & VISUAL ARTS, INSTALLATIONS - download the technical sheet from here
SHORT FILMS & ANIMATION - download the technical sheet from here
WORKSHOPS - download the technical sheet from here

Download and fill the technical sheet  for the desired section and send it to puppetsoccupystreet@gmail.com until 01 of March 2020!

The selection results will be announced between 01 - 15 April 2020.