Call for Applications - REvolution Edition 2019Festivalul Puppets Occupy Street anunță deschiderea aplicațiilor pentru ediția 2019 -  REvolution.
Puppets Occupy Street Festival is announcing the Call for Application for the 2019 REvolution Edition.

Festivalul Puppets Occupy Street:
  • este primul festival de arta animației din România care se desfășoară exclusiv în spații neconvenționale, creat pentru comunitate;
  • se desfășoară anual în perioada 25 august – 01 septembrie;
  • cuprinde evenimente ca: spectacole, ateliere de creație, concerte, expoziții, proiecții video, video mapping, happening-uri, animație stradală, arte vizuale, arte plastice, etc., desfășurându-se simultan în mai multe zone ale orașului;
  • are caracter necompetitiv;
  • are loc în Craiova, al VI - lea oraș ca mărime din România, cu aproape 300.000 de locuitori, aflat în sud-vestul țării. Craiova este un oraș cultural, cu cel mai mare parc natural din estul Europei, Parcul Nicole Romanescu, fiind și un oraș cu aeroport propriu.

Puppets Occupy Street Festival:
  • is first art animation festival from Romania which takes place exclusively in unconventional spaces, created for the community;
  • takes place annually during 25 August to 1 September;
  • includes events like: performances, workshops, concerts, exhibitions, video projection, video mapping, visual arts, fine arts, street animation, etc., taking place in different spaces from the city;
  • it is an uncompetitive festival;
  • takes place in Craiova, the 6th largest city, with almost 300.000 residents, situated in south-western Romania. Craiova is a cultural city, with the biggest natural park from Est Europe, Nicolae RomanescuPark and it is also a city with airport. 

Poți aplica la una sau mai multe secțiuni:
SPECTACOLE & CONCERTE - descarcă fișa tehnică de aici
ARTE PLASTICE & VIZUALE, INSTALAȚIIdescarcă fișa tehnică de aici
FILME DE SCURT METRAJ ȘI ANIMAȚIEdescarcă fișa tehnică de aici
ATELIERE descarcă fișa tehnică de aici

Descarcă și completează fișa tehnică pentru secțiunea dorită, apoi trimite-o pe adresa puppetsoccupystreet@gmail.com până pe 1 Martie 2019!

Rezultatele selecției vor fi anunțate după 01 Aprilie 2019.

You can apply to one or more sections:
PERFORMANCES & CONCERTSdownload the technical sheet from here
PLASTIC & VISUAL ARTS, INSTALLATIONS - download the technical sheet from here

Download and fill the technical sheet for the desired section and send it to puppetsoccupystreet@gmail.com until 1 of March 2019!

The selection results will be announced after April 1, 2019.

0 comentarii