Să-i (re)cunoaștem pe artiștii invitați la Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017! - Tiki Riki Ta / România

  El, actorul, Ion Iurcu, și mai multe personaje. El dându-le viață tuturor, într-un interactiv spectacol - atelier, Scufița roșie și lupul cel flămând. Asigurată implicarea micilor spectatori, care să le stimuleze imaginația, creativitatea și pofta de joacă. Dialoguri pe alocuri înlocuite cu muzică și un final cu o explicație mult așteptată. Ne va spune lupul, prin cântec, de ce le-a mâncat pe Scufița roșie și pe bunicuța ei.
Bună revenire în festivalul nostru, Ion Iurcu!
  Tiki Riki Ta, în Air Edition 2017:
- duminică, 27 august 2017, Centrul Vechi, Piața Frații Buzești - ora 19:00;
- luni, 28 august 2017, Parcul Nicolae Romanescu, zona Foișor - ora 17:00

Let's meet the invited artists at the Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017!
Tiki Riki Ta / Romania

  The actor, Ion Iurcu, and several characters. He gives life to all of them, in an interactive performance - workshop, the Little Red Riding Hood and the Hungry Wolf. The involvement of the children is garanted, he stimulates their imagination, creativity and playfulness. Dialogues replaced with music and an ending with a long-awaited explanation. The wolf will tell them, through music, why he ate the Little Red Riding Hood and her grandmother.
Good return to our festival, Ion Iurcu!
   Tiki Riki Ta, in Air Edition 2017:
- Sunday, August 27, 2017, Old Center, Frații Buzeşti Square - 19:00;
- Monday, August 28, 2017, Nicolae Romanescu Park, Foişor area - 17:00

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

My Instagram