Să-i (re)cunoaștem pe artiștii invitați la Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017! - LUCA BELLEZZE / Italia

  Călătorește foarte mult în Europa și Africa, se specializează în Psihologie Experimentală, decide să-și urmeze sentimentele și să intre la Școala de circ din Torino (Italia). În 2003, începe să lucreze în stradă, cu jonglerie, păpuși și foc. Se împrietenește, de asemenea, cu acordeonul. Se perfecționează în Europa, unde urmează cursurile unor școli de circ, teatru și clovni. În prezent studiază acordeon diatonic, este student la CLI în Utrecht și Mod.A.I. în Torino. Nu crede în perfecțiune, în specializare și grabă. Crede în dragoste, în ființele umane, în plăcerea care este viața însăși și mai ales în ceea ce face, altfel nu ar face-o. În Air Edition 2017, Luca Bellezze prezintă Melafilo, un spectacol tăcut și delicat, născut din dorința de a comunica fără cuvinte.
  Luca Bellezze, în Air Edition 2017:
- luni, 28 august 2017, Cartier Craiovița Nouă, zona Racheta - ora 18:00 & Parcul Nicolae Romanescu, zona Foișor - ora 20:00;
- marți, 29 august 2017, Centrul Vechi, Piața Frații Buzești - ora 18:00 & Parcul Pușkin - ora 21:00;
- miercuri, 30 august 2017, Centrul Vechi, Strada Theodor Aman - ora 19:00 & Cartier Valea Roșie (loc de joacă zona Piață) - ora 21:00

Let's meet the invited artists at the Puppets Occupy Street Festival - Air Edition 2017!
LUCA BELLEZZE / Italy
  Travels a lot in Europe and Africa, he graduate Experimental Psychology, decides to follow his inner feeling and enter the circus school in Turin (Italy). In 2003 he starts to work in the street as a performer (juggling, puppets,fire). Also meets the accordion. His training takes place in Europe where he attends different schools : circus, theater and clown. At the moment he is studying diatonic accordion, is a student of CLI of Utrecht and Mod.A.I. in Turin (funcional singing method). He doesn’t believe in perfection, in specialization and haste. He believes in love, in the human beings, in the pleasure that life is and especially in what he does, otherwise he wouldn't do it. In 2017 Air Edition , Luca Bellezze present Melafilo, a silent and delicate show, born from the desire to communicate without words.
  Luca Bellezze, in Air Edition 2017:
- Monday, August 28, 2017, Craiovița Nouă, Racheta area - 18:00 and Nicolae Romanescu Park, Foişor area - 20:00;
- Tuesday, August 29, 2017, Old Center, Frații Buzeşti Square - 18:00 and Pushkin Park - 21:00;
- Wednesday, August 30, 2017, Old Center, Theodor Aman Street - 19:00 & Valea Roşie neighborhood (playground in Piata area) - 21:00

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

My Instagram