iulie 31, 2018

EarthEdition2018 - Spania

by , in
  Spania ține pasul cu festivalul nostru, fiind deja a patra ediție când companii de teatru independente din această țară ocupă străzile Craiovei cu spectacole inedite, pline de umor. Patru companii de teatru și circ ne vor cuceri cu muzică, acțiune, umor, emoție, interacțiune cu publicul, uimire și încântare. Și-au anunțat participarea la această a V-a ediție a festivalului: Picuentos, Manzanas Traigo, Forani Teatre și Circ Xic.

  Spain keeps up with our festival, being already the fourth edition when independent theater companies from this country occupy the streets of Craiova with magnificent and humorous performances. Four theater and circus companies bring in our city the music, the action, good mood, emotions, interaction with the audience, amazement and delight. Have announced their participation to this 5th edition of the festival: Picuentos, Manzanas Traigo, Forani Teatre și Circ Xic.


iulie 30, 2018

EarthEdition2018 - Rusia

by , in
  Vizual, meditativ, filozofic, teatrul rus de animație se reprezintă și anul acesta în ediția dedicată Pământului din cadrul Festivalului Puppets Occupy Street. Ne vom reîntâlni cu Teatrol-theater și îi vom spunem bun venit companiei Eskizy v prostranstve, aflată pentru prima dată la Craiova. Alături de actorii ruși vom explora lumi fantastice, inundate în culori, cu personaje suprinzătoare, vom asista la lupta împotriva răului și vom explora imaginar universul.


  Visual, meditative, philosophical, the Russian animation theater is also represented this year in the Earth Edition of the Puppets Occupy Street Festival. We'll meet again with Teatrol-theater and we will welcome the Eskizy v prostranstve company, which is for the first time in Craiova. Together with the Russian actors we explore fantastic worlds, flooded with colors, with surprising characters, we will witness the fight against evil and we will travel imaginary through the universe.

iulie 30, 2018

EarthEdition2018 - Bulgaria

by , in
  Muzică, dans, personaje celebre în trup de marionetă (Elvis Presley, Can-Can and Belly dancers, Pinocchio, Charlie Chaplin, Ballerina), hohote de râs, distracție cât cuprinde, se reunesc în parcurile și pe străzile Craiovei grație companiilor din Bulgaria: SoulMade Theatre Company și Trio Theatre. În timp ce SoulMade revine, acum și cu atelier de creație, Trio Theatre este pentru prima dată la Craiova.

  Music, dance, famous characters, beautiful marionettes (Elvis Presley, Can-Can and Belly dancers, Pinocchio, Charlie Chaplin, Ballerina), amusement, they all gather in the parks and on the streets of Craiova thanks to Bulgarian companies: SoulMade Theater Company and Trio Theater. While the first comes back, now and with a workshop, Trio Theater is for the first time in Craiova.


iulie 30, 2018

EarthEdition2018 - Turcia

by , in
  E clar, le place la Craiova, iubesc publicul din orașul nostru, altfel n-ar veni pentru a treia oară în festival. Actorii companiei Uçaneller Kuklaevi din Turcia propun un spectacol unic de marionete, în care efectele speciale garantează intrarea în lumea fantastică a basmelor, univers în care nimic nu pare imposibil. Din nou ne vor și învăța să construim păpuși.

  It's clear they like it in Craiova, they love the public from our town, otherwise it would not come for the third time in the festival. The actors of Uçaneller Kuklaevi Company from Turkey propose a unique puppet show, where the special effects guarantee entry into the fantastic world of fairy tales, a universe where nothing seems impossible. Again, they'll teach us to build beautiful puppets.

iulie 30, 2018

EarthEdition2018 - Grecia

by , in
  Grecia completează în premieră harta țărilor care aduc arta animației în Festivalul Puppets Occupy Street. Tot pentru prima dată vom cunoaște două personaje interesante, un boem și o delicată balerină, amândoi îndrăgostiți de muzică și hotărâți să își uimească publicul: Violleta (producție a companiei Koutourou) și Jovan (spectacol realizat de Bufos Puppet Theatre).

  Greece completes for the first time the map of the countries that bring the art of animation to the Puppets Occupy Street Festival. Also, for the first time we will meet two interesting characters, a bohemian man and a delicate ballerina, both of them in love with music and determined to amaze their audience: Violleta (production of Koutourou Company) and Jovan (performance by Bufos Puppet Theater).


iulie 30, 2018

EarthEdition2018 - Belgia

by , in
  Salutăm Belgia și intrarea ei în premieră anul acesta în Festivalul Puppets Occupy Street – Earth Edition 2018! Compania Buguel Noz, reprezentată de actrița Nadja Renouard, va spune pentru prima oară la Craiova poezia Focului și a Pământului, într-un spectacol cu marionete, muzică și dans, cu momente de magie pură. Compania participă de zece ani la numeroase festivaluri în Europa, fiind acum pentru prima dată în România.


  Belgium, a new entry in our festival! The Buguel Noz Company, represented by the actress Nadja Renouard, is bringing for the first time in Craiova the Poetry of Fire and Earth, a performace with marionettes, music and dance, with pure magical moments. For ten years, the company participated in many festivals in Europe, being for the first time in Romania.


iulie 27, 2018

Puppets Occupy Street

by , in

  Puppets Occupy Street, the first and only festival of animation art in Romania, which is performed exclusively in unconventional places and brings altogether only independent artists and private bands, is getting ready to occupy the streets of Craiova once again during the well-known time period of 25th of August to 1st of September, with its 5th edition.
  In 2018, puppeteers from around the globe, giant puppets, allegoric cars, performances on the streets, in parks, gardens, public plazas, workshops, exhibitions put Earth in the centre of Puppets Occupy Street’s universe and announce the closing of the cycle with stories, happenings and creations that have given meaning to the primordial elements, Water, Fire, Air, under which symbol the last three editions of the festival have been.
  Puppets Occupy Street is managed by “Colibri” Theatre and financed by the City Hall and the Council from Craiova, enjoying support from partners in public and private domains: independent agencies, cultural institutions, order forces, also from an increasing number of volunteers and sponsors.
  For the fifth edition of the Puppets Occupy Street Festival, private theatre companies and independent artists from 17 countries have announced their participation.
  Puppets Occupy Street – Earth Edition 2018 means almost 400 performances, free of charge for the public, taking place in over 20 locations at the same time, in contrast to the first edition in 2014 in which during the eight days of festival, there were 85 performances.
  Created for the community, the festival continues this year its mission that has begun in 2014, the mission of insuring the public access to education through animation theatre, which also seeks to develop intercultural exchanges between Craiova and other cities of the world and to attract new audiences from more diverse cultural environment.
  Puppets Occupy Street has succeeded to earn the locals’ trust and admiration, turning into the event which they acquired to be theirs, which they wait for with joy and curiosity and which for they receive the organizers’ admiration and gratefulness every year. The terrific participation of the audience is the engine that gets in motion this marathon of animation art in the capital of Oltenia every year.
iulie 26, 2018
by , in
iulie 17, 2018

FESTIVALUL PUPPETS OCCUPY STREET

by , in

COMUNICAT
FESTIVALUL PUPPETS OCCUPY STREET
Ediţia a V - a, Earth Edition
Craiova, 25 august - 1 septembrie 2018


            Puppets Occupy Street, primul și unicul festival de arta animației din România, derulat exclusiv în spații neconvenționale și care aduce la un loc doar artiști independenți și trupe private, se pregătește să ocupe din nou străzile Craiovei, în deja cunoscuta perioadă 25 august - 1 septembrie, cu cea de-a 5-a ediție.
În 2018, păpușari din lumea întreagă, păpuși uriașe, care alegorice, spectacole pe străzi, în parcuri, grădini, piețe publice, ateliere, expoziții pun Pământul în centrul universului Puppets Occupy Street și anunță închiderea conceptului cu povești, întâmplări și creații care au pus în valoare elementele primordiale, Apa, Focul, Aerul, sub semnul cărora s-au aflat ultimele trei ediții ale festivalului.
Puppets Occupy Street  este organizat de Teatrul Colibri și finanțat de Primăria și Consiliul Local Municipal Craiova, bucurându-se de susținerea partenerilor tradiționali din domeniile public și privat: regii autonome, instituții de cultură, forțe de ordine, precum și a unui număr tot mai important de voluntari și sponsori.
Și-au anunțat participarea la ediția cu numărul 5 a Festivalului Puppets Occupy Street companii de teatru private și artiști independenți din 17 țări.
Puppets Occupy Street  - Earth Edition 2018 înseamnă aproape 400 de evenimente, oferite gratuit publicului, desfășurate concomitent în 21 de spații, față de ediția pilot din 2014, când în cele 8 zile de festival s-au organizat 85 de evenimente.
Creat pentru comunitate, festivalul continuă și în acest an misiunea începută în 2014, aceea de a asigura publicului acces la educație prin teatrul de animație, prin care de asemenea urmărește să dezvolte schimburile interculturale între Craiova și alte orașe ale lumii și să atragă noi categorii de public din diverse medii culturale.
Puppets Occupy Street a reușit să câștige încrederea și simpatia craiovenilor, devenind evenimentul pe care și l-au asumat ca fiind al lor, pe care îl așteaptă cu încântare și curiozitate și pentru care primesc în fiecare an admirația și recunoștința organizatorilor. Participarea extraordinară a publicului este motorul care pune anual în mișcare acest maraton al artei animației în capitala Olteniei.My Instagram