ianuarie 16, 2018

Call For Application - Puppets Occupy Street Earth Edition 2018

by , in

Festivalul Puppets Occupy Street anunță deschiderea aplicațiilor pentru ediția de Pământ - 2018.
Puppets Occupy Street Festival is announcing the Call for Application for the 2018 Earth Edition.

Festivalul Puppets Occupy Street:
  • este primul festival de arta animației din România care se desfășoară exclusiv în spații neconvenționale, creat pentru comunitate;
  • se desfășoară anual în perioada 25 august – 01 septembrie;
  • cuprinde evenimente ca: spectacole, ateliere de creație, concerte, expoziții, proiecții video, video mapping, happening-uri, animație stradală, arte vizuale, arte plastice, etc., desfășurându-se simultan în mai multe zone ale orașului;
  • are caracter necompetitiv;
  • are loc în Craiova, al VI - lea oraș ca mărime din România, cu aproape 300.000 de locuitori, aflat în sud-vestul țării. Craiova este un oraș cultural, cu cel mai mare parc natural din estul Europei, Parcul Nicole Romanescu, fiind și un oraș cu aeroport propriu.

Puppets Occupy Street Festival:
  • is first art animation festival from Romania which takes place exclusively in unconventional spaces, created for the community;
  • takes place annually during 25 August to 1 September;
  • includes events like: performances, workshops, concerts, 3 exhibitions, video projection, video mapping, visual arts, fine arts, street animation, etc., taking place in different spaces from the city;
  • it is an uncompetitive festival;
  • takes place in Craiova, the 6th largest city, with almost 300.000 residents, situated in south-western Romania. Craiova is a cultural city, with the biggest natural park from Est Europe, Nicolae Romanescu Park and it is also a city with airport. 

Pentru a aplica descarcă Fișa Tehnică de aiciapoi trimite-o pe adresa puppetsoccupystreet@gmail.com până pe 1 Martie 2018.

If you want to participate in the festival download the Technical Sheet from herefill it and send it to puppetsoccupystreet@gmail.com until 1 of March 2018.

My Instagram