ianuarie 13, 2017

The Call For Application is open! Join the 2017 AIR Edition!

by , in


Festivalul Puppets Occupy Street anunță deschiderea aplicațiilor pentru ediția de Aer din 2017.

Pentru a aplica descarcă Fișa Tehnică de aiciapoi trimite-o pe adresa puppetsoccupystreet@gmail.com până pe 1 Martie 2017.

Puppets Occupy Street Festival is announcing the Call for Application for the 2017 Air Edition.

If you want to participate in the festival download the Technical Sheet from herefill it and send it to puppetsoccupystreet@gmail.com until 1 of March 2017.Festivalul Puppets Occupy Street:

  • este primul festival de arta animației din România care se desfășoară exclusiv în spații neconvenționale, creat pentru comunitate;
  • se desfășoară anual în perioada 25 august – 01 septembrie;
  • cuprinde evenimente ca: spectacole, ateliere de creație, concerte, expoziții, proiecții video, video mapping, happening-uri, animație stradală, arte vizuale, arte plastice, etc., desfășurându-se simultan în mai multe zone ale orașului;
  • are caracter necompetitiv;
  • are loc în Craiova, al VI - lea oraș ca mărime din România, cu aproape 300.000 de locuitori, aflat în sud-vestul țării. Craiova este un oraș cultural, cu cel mai mare parc natural din estul Europei, Parcul Nicole Romanescu, fiind și un oraș cu aeroport propriu.

Puppets Occupy Street Festival:

  • is first art animation festival from Romania which takes place exclusively in unconventional spaces, created for the community;
  • takes place annually during 25 August to 1 September;
  • includes events like: performances, workshops, concerts, 3 exhibitions, video projection, video mapping, visual arts, fine arts, street animation, etc., taking place in different spaces from the city;
  • it is an uncompetitive festival;
  • takes place in Craiova, the 6th largest city, with almost 300.000 residents, situated in south-western Romania. Craiova is a cultural city, with the biggest natural park from Est Europe, Nicolae Romanescu Park and it is also a city with airport. 

My Instagram